Velkommen til kirken i Kastellet

KASTELLETS fødselsdag -åbent hus på Kastellet
Søndag den 30. oktober

Kl. 10
Højmesse ved sognepræst Else Hviid,
organist Lasse Ewerlöf og Kastelskirkens Vokalensemble

Kl. 13
Messing- og orgelkoncert
8. Regiments Musikkorps og Lasse Ewerlöf - orgel

Kl. 15
Korkoncert
1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings Sangkor

Gratis adgang___________________________

 

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
Søndag den 6. november kl.16.30 (Bemærk tidspunktet)
Ved denne særlige eftermiddagsgudstjenestelige mindes vi de
der døde i årets løb.
Kirken vil være stemningsfuldt oplyst med levende lys. Navnene
på dem, der i det forgangne år er blevet begravet fra kirken eller
ved én af kirkens præster, bliver læst op ved gudstjenesten. Vi
hører dagens tekster og synger de tilhørende salmer.
Gennem musikalske interludier understøttes denne gudstjenestes
særlige karakter.

 

_____________________________________________________________________ 

Kastelskirken ligger inde i selve fæstningen Kastellet og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00. Kastelskirken er åben dagligt kl. 8-18.
Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering: Se et kort.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger – hertil kommer yderligere 25.000 mennesker, der arbejder i Forsvaret.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også meget stort i geografisk udstrækning.  Se sognets omfang her. Sognet har mange nybyggede områder, og der bygges stadig. Se f.eks. planerne for udbygningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program efterår 2016

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer