Velkommen til kirken i Kastellet


SOMMER I KASTELLET

Der er gudstjeneste  i Kastelskirkens hver søndag kl. 10. Alle er velkomne, også til den efterfølgende kirkekaffe.

Som et nyt tiltag i år, inviterer Kastellets kommandant til "Sommer onsdag" fra maj til og med august.

På disse onsdage inviteres man til at holde Picnic ved den gamle Kastelsmølle fra kl. 16-21, og i forbindelse med det afholdes en række særlige arrangementer. Det kan være koncerter på kirkepladsen, fotokonkurrence, Jazz-Remixed og Copenhagen Jazzfestival og til sidst Kastelskoncert med Tappenstreg 7. september.

Kastelskirken samarbejder og lægger ramme om enkelte arrangementer. Koncert med Studentersangforeningen 15. juni, Jazz-koncert med bl.a. Palle Mikkelborg 7. juli (billetter på www.jazz.dk), og kirkens organist inviterer publikum op på orgelpulpituret og viser og demonstrerer orglet, efterfulgt af en kort koncert den 24. og 31. august. Begge dage kl. 17:00 og der er gratis adgang._____________________________________________

VELKOMMEN TIL KONFIRMATION I KASTELSKIRKEN

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse, og børn fra sognet og børn af ansatte ved forsvaret har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid gerne inden tirsdag den 23. august.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage fra kl. 15.30 – 17.00 i Kastelskirkens konfirmandlokale, første gang torsdag d. 15. september.
Der er konfirmation i 2017 Palmesøndag den 9. april.

Kommende konfirmander og deres forældre inviteres til orienteringsmøde torsdag den 8. september kl. 19.30 i kirken.

_____________________________________________________________________ 

Kastelskirken ligger inde i selve fæstningen Kastellet og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00. Kastelskirken er åben dagligt kl. 8-18.
Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering: Se et kort.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger – hertil kommer yderligere 25.000 mennesker, der arbejder i Forsvaret.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også meget stort i geografisk udstrækning.  Se sognets omfang her. Sognet har mange nybyggede områder, og der bygges stadig. Se f.eks. planerne for udbygningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program sommer 2016

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer