Velkommen til kirken i Kastellet

PÅSKE I KASTELSKIRKEN

Palmesøndag den 25. marts kl. 10. Konfirmation v. Else Hviid
Skærtorsdag den 29. marts kl. 10. Højmesse v. Thomas H. Beck

Langfredag den 30. marts kl. 10. Liturgisk gudstjeneste 
Læsninger veksler med bønner, salmesang og musik. Roskildepassionen opføres af Kastelskirkens vokalensemble under ledelse af organist Lasse Ewerlöf. Liturg er Else Hviid

Påskedag den 1. april kl. 10. Højmesse ved Else Hviid
2. påskedag den 2. april kl. 10. Højmesse ved Thomas Beck

_________________________________

TIRSDAGSMØDE

Tirsdag den 10. april kl. 14

Pia Søltoft, Kierkegaardforsker, sognepræst ved Frederiks og Christians kirker, fortæller om sin bog Kierkegaards kabinet fra maj 2017. Bogen er en rost, velskrevet og lettilgængelig introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab og tankeunivers.

Tirsdagsmøderne arrangeres i samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken, og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

_________________________________

LØRDAGSFOREDRAG
Lørdag den 14. april kl. 10

Generalsekretær i Danmission Jørgen Skov Sørensen
Kristendom og religionerne

Hvordan begriber vi som kristne den mangfoldighed af religioner, som møder os i verden? Fra at have været en teologisk udfordring forbeholdt missionærer udenfor Danmarks grænser, har spørgsmålene de senere år også trængt sig på i en dansk kontekst. Det skyldes åbenlyst den øgede indvandring fra ikke-kristne verdensdele men også den religiøse pluralisering indefra, vi oplever blandt etniske danskere. Vi bevæger os fra det lutherske fællesskab til det multireligiøse samfund. Hvordan håndterer vi teologisk denne nye virkelighed? Og har vi som lutheranere særlige forudsætninger for at forstå mangfoldigheden?

Foredragene holdes i "Bageriet" / Søndre Magasin i Kastellet, til venstre for kirken. Der serveres kaffe og scones.

Læs mere om alle møder her

_______________Kastelskirkens drengekor

Har du en dreng som er glad for at synge? Og som har lyst til at synge med andre drenge?
Kastelskirken opretter nu et kor for drenge fra 8 år og opefter.  Drengene lærer både sange og salmer og medvirker ved koncerter i kirken. Mandage kl. 15.30 – 16.30. Er du interesseret i at være med, er du velkommen til at henvende dig til korleder Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com

_____________________

Babysalmesang
For babyer i alderen 3-9 mdr. Onsdage kl. 10.30 og kl. 11.30. Nyt hold starter den 4. april 2018.


Musikalsk legestue

For børn i alderen 1-4 år.  Onsdage kl. 15.15 for de yngste og kl. 16.15 for de lidt større børn. 
Nyt hold starter den 4. april 2018.

For begge aktiviteter, kontakt Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com

_____________________


SORGGRUPPE PÅ ØSTERBRO

Folkekirken på Østerbro tilbyder samtale i en sorggruppe.


Har du mistet et menneske inden for det seneste år, og har du brug for at være sammen med andre mennesker i samme situation, er du velkommen til at deltage.

Præsterne på Østerbro leder grupperne, og næste gruppe ledes af sognepræst Mia Rahr Jacobsen, Sankt Jakobs sogn, og sognepræst Else Hviid, Kastels sogn. Vi mødes 5 gange i mart og april, første gang den 14. marts kl. 16 - 18. Er du interesseret,  kan du skrive eller ringe til kontaktperson Jane Marie Jensen på jmj.sanktjakobskirke@gmail.com eller på tlf 29909014 (kl. 9 - 14).

_____________________


Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, et sogn som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan også bruge kirken.I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at der er rigtig mange der kender kirken fra deres ture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer