Velkommen til kirken i KastelletKASTELSKORETS SOMMERKONCERT
lørdag den 11. juni kl. 17.00

Traditionen tro slutter Kastelskoret, under ledelse af Katja Larsen, sæsonen af med en festlig sommerkoncert. Ved koncerten deltager også kirkens organist Lasse Ewerlöf, og desuden medvirker Kastelskirkens Børnekor.

Gratis adgang

____________________________________________________________________


Sognepræst Gyrite Madsen er gået på pension pr. 31. marts 2016, efter mange år ved Kastelskirken.

SOGNEBÅNDSLØSNING TIL GYRITE MADSEN OPHØRER 
Da man løser sognebånd personligt til en præst, skal sognebåndsløsere til Gyrite Madsen være opmærksomme på at sognebåndet ophører d. 1. april.

________________________

Vi siger velkommen til vores nye sognepræst ved Kastelskirken, Else Hviid, som blev indsat i embedet ved en festlig gudstjeneste d. 10. april 2016.

____________________________________________________________________Under menupunktet 'Fra vugge til grav' findes alle de praktiske oplysninger i forbindelse med fødsel, navn, dåb osv.

Vedr. de her på forsiden nævnte gudstjenester, arrangementer og koncerter kan der i nogle tilfælde findes yderligere oplysninger under menupunkterne 'Gudstjenester', 'Aktiviteter & møder' og 'Musik'.
- - -
Kastelskirken ligger inde i selve fæstningen Kastellet og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00. Kastelskirken er åben dagligt kl. 8-18.
Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering: Se et kort.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger – hertil kommer yderligere 25.000 mennesker, der arbejder i Forsvaret.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også meget stort i geografisk udstrækning.  Se sognets omfang her. Sognet har mange nybyggede områder, og der bygges stadig. Se f.eks. planerne for udbygningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program dec. 2015 - feb. 2016

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer