Velkommen til kirken i Kastellet

 

ADVENTSGUDSTJENESTE MED DE ”NI LÆSNINGER”

Søndag den 4. december kl. 10.00

Adventstidens og julens læsninger veksler med salmesang, kor og orgelmusik. 
Kastelskirkens Vokalensemble - Liturg: Else Hviid - Ledelse og orgel: Lasse Ewerlöf

______________________________


JULEKONCERT MED KASTELSKORET

Mandag den 12. december kl.20.00

Kom i julestemning med Kastelskoret. Under ledelse af Tóra Vestergaard vil Kastelskirkens Ungdomskor synge julen ind med et varieret program bestående af danske julesange og engelske Christmas Carols.
Gratis adgang._____________________________________________________________________


Menighedsrådsvalg 2016

Da der ved indleveringsfristens udløb den 27. september 2016 kl. 19.00
kun var indleveret én kandidatliste, bortfalder afstemningen, og
kandidaterne på den indleverede liste betragtes som valgt for den
kommende 4-årige valgperiode. 
Det nye menighedsråd konstituerer sig på det førstkommende møde d. 22.11.2016.

Valgbestyrelsen - Kastelskirkens Menighedsråd


_____________________________________________________________________

 

Kastelskirken ligger inde i selve fæstningen Kastellet og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00. Kastelskirken er åben dagligt kl. 8-18.
Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering: Se et kort.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger – hertil kommer yderligere 25.000 mennesker, der arbejder i Forsvaret.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også meget stort i geografisk udstrækning.  Se sognets omfang her. Sognet har mange nybyggede områder, og der bygges stadig. Se f.eks. planerne for udbygningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program efterår 2016

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer