Kirken i Kastellet

LANGFREDAG I KASTELSKIRKEN

Langfredag, den 18. april kl.10.00, former sig som en liturgisk gudstjeneste med læsninger, salmer og kor- og orgelmusik.
Lidelsesberetningen synges i form af den såkaldte "Roskildepassion", som vi tidligere har opført i Kastelskirken. Kastelskirkens Vokalensemble medvirker : - Som evangelist høres baryton Erlend Tyrmi. Som Jesus, bassen Torben Demstrup. De øvrige personer synges af Jane Bertelsen, alt, og Jan-Erik Sääv, tenor. Liturg er Gyrite Madsen og organist er Lasse Ewerlöf

PÅSKEDAG I KASTELSKIRKEN

Ved gudstjenesten, Påskedag, søndag den 20. april kl.10.00, medvirker foruden præst, kor og organist, trompetisten Henrik Madsen og bassunisten, prof. Mogens Andresen. De to blæsere, som vi kender fra juleaftens gudstjenesterne, vil være med til at understrege, at denne dag er en festdag, opstandelsesdagen, som er den vigtigste dag i hele kirkeåret, fordi den er grundlaget for kristendommen.

____________________________________________________________________

FAKTA OM KASTELSKIRKEN
Kastelskirken ligger inde i selve fæstningen Kastellet, og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke på samme tid. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00.
Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering : Se et kort.
Kastelskirken er åben dagligt fra kl. 8-18.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger – Hertil kommer yderligere 25.000 mennesker, der arbejder i forsvaret.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også meget stort i geografisk udstrækning.  se sognets omfang her. Sognet har mange nybyggede områder og der bygges stadig. Se f.eks. planerne for udbygningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
Velkommen i Kastelskirken – og velkommen til at gå på
opdagelse på hjemmesiden.
Under menupunktet ”Fra vugge til grav” findes alle de
praktiske oplysninger i forbindelse med fødsel, navn, dåb osv.

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program forår 2014

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer