Velkommen til kirken i Kastellet
Praktikant 
Cand. theol. Silke Fraize er i praktik hos sognepræst Else Hviid. Du vil kunne møde hende i kirken, i præsteværelset, i konfirmandlokalet og du vil kunne høre hende fra prædikestolen på søndag.

 

_____________________Alsang -
Fællessang på Kastellet

Tirsdag den 4. december kl. 19 i Kastelskirken
Kom og syngs advents- og juletidens sange og salmer. Kastelskirkens medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet vælger sangene. Lasse Ewerlöf sidder ved orgelet og du synger med.


_____________________

 

Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret, og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan derfor også bruge kirken. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at rigtig mange kender kirken fra gå - og løbeture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer