Velkommen til kirken i Kastellet

Så er der igen åbent for adgang til den gule kirke efter to månededers nedlukning. Vi må igen komme i kirken, sidde i det lyse kirkerum, tale sammen og holde gudstjeneste. Indtil videre må vi højest være 40 personer i kirkerummet, og vi holder afstand og bruger håndsprit.

Menighedsrådsvalg 2020

Mød op og få indflydelse på din sognekirke, når der til efteråret skal vælges et nyt menighedsråd – ni folkevalgte medlemmer, som skal passe på Kastelskirken de kommende fire år.
Menighedsrådet har ansvar for kirkeliv, musik og kultur, bygninger og personale samt økonomi.

Vigtige datoer:
Tirsdag 9. juni kl. 17.30: Menighedsrådet holder orienteringsmøde om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og om regler for valget.
Tirsdag 15. september kl. 19.30: Valgforsamling, hvor det nye råd vælges.

Konfirmation 2021

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels sogn har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid på mail: elh@km.dk, gerne inden 1. juli.

Forberedelsen foregår torsdag eftermiddage kl. 15.30 – 17.00 i kirkens konfirmandlokale. Der vil også være forberedelse enkelte søndage.
Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag. I 2021 er det den 28. marts.