Velkommen til kirken i Kastellet

Vi følger de skærpede retningslinjer for Folkekirken. Det betyder, at vi må afholde kirkelig handlinger og korte gudstjenester på ca. 30 minutter, desværre uden salmesang, men med musik, evangelielæsning og prædiken. Vi må være 44 personer i kirken, og du er velkommen. Gudstjenesterne livestreames desuden til kirkens Facebook. Alle kirkelige aktiviteter aflyses.

Åben kirke

Kastelskirken er åben hver dag kl. 8 til kl. 18.

Kastelskirken er åben hver dag. Har du brug for at sidde i kirken alene og lade freden sænke sig over dig, er du velkommen til det. Har du brug for at tale med nogen, så er sognepræst Else Hviid i kirken hver onsdag eftermiddag fra kl. 13 til kl. 16. Og efter aftale naturligvis.

Gitte Buch-Hansen ny hjælpepræst

Lektor Gitte Buch-Hansen ny hjælpepræst

Gitte Buch-Hansens prædikede søndag den 17 januar, og indsættes den 28. februar kl. ved provst Ejgil Bank Olesen.
Læs mere om Gitte Buch-Hansen her.
Læs Gitte Buch-Hansens prædiken her