Velkommen til kirken i Kastellet

NB! Grundet skybrudssikring af Kastellet, vil Norgesporten være lukket for gennemgang til Kastellet helt frem til udgangen af 2021. Benyt i stedet Kongeporten med indgang/indkørsel fra Esplanaden.
Følg med i projektet på Kastellets hjemmeside her

Betyder lukning af  Norgesporten at det bliver vanskeligt at deltage i kirkens gudstjenester og aktiviteter, er du velkommen til at kontakte kordegnen, som kan bestille en taxa.

________________________

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.  Se hele gudstjenestelisten her

_______________________

 

 

"Du skønne land"
-Genforening og fællessang i nyt lys

Releasekoncert med Den Danske Salmeduo

i Kastelskirken den 24/11 kl. 14

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Store dele af den danske  sangskat blev skabt under påvirkning af opgøret om hertugdømmerne og de efterfølgende genforeningsbestræbelser; og afspejler udformningen af Danmark som den nationalstat, vi kender i dag.
Dét er Du skønne land en musikalsk fejring af.


Du skønne land - Genforening og fællessang i nyt lys
- en kombineret cd- og bogudgivelse udkommer 25. november i år.Cd'en indeholder 25 fædrelandssindede sange og salmer i instrumentale nyfortolkinger af Den Danske Salmeduo - Christian Vuust på saxofon og klarinet samt Hans Esbjerg på klaver. Bogen har perspektiverende tekster om Genforeningen og den sønderjyske fællessangstradition af biskop Marianne Christiansen, museumsinspektør og historiker Elsemarie
Dam-Jensen og kulturskribent Katrine Nyland Sørensen.

Fri entré.


________________________Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret, og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan derfor også bruge kirken. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at rigtig mange kender kirken fra gå - og løbeture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.