Velkommen til kirken i Kastellet

Kastelskirken er åben hver dag fra kl. 8 til kl. 18. Der er normalt gudstjeneste hver søndag kl. 10.

Café og Højskolesang i Søjlesalen hver tirsdag kl. 14-16. Alle er hjertelig velkomne til kaffe og sang.

Se programmet for marts 2023 her

Menighedsmøde og kirkekaffe

Søndag den 26. marts efter højmessen

Menighedsrådsformand Bo Heide-Ottosen vil på søndag give dig et lille indblik i menighedsrådets arbejde i det forgangne år, og orienterer om planer for det kommende år. Du får også mulighed for at høre om kirkens regnskab og det kommende års budget.

Det lokale kirkelige demokrati er helt afgørende for en stærk og rummelig Folkekirke. Kom og mød nogle af dem, der lige nu tager den opgave på sig i dit sogn.

Vel mødt ved kirkekaffen.

 

Eksistenssamtaler

 

Torsdag den 23. marts kl. 19:00

Er du vinterstrandmenneske, amatørornitolog eller leder du efter den åndelige dimension i naturen?

Antropolog Cecilie Rubow taler om en vending i tiden der går ud i naturen og lægger op til samtale. Til april vil præsterne Mikkel Wold og Else Hviid taler om en anden vending i tiden, den der går hen imod kristendommen.

Eksistenssamtaler i Kastelskirken er aftener for alle, der har lyst til at lytte og tale med andre om livssyn, tro og eksistentielle emner, der optager os og debatteres lige nu. Samtalerne tager udgangspunkt i et oplæg fra en inviteret gæst. 

Tilmelding til Else på elh@km.dk.

Det sker