Vielse, Eaton

Velkommen til kirken i Kastellet

Vi kan ikke indhente tiden. Men vi er i fuld gang med at indhente nogle af de mange vielser og dåb vi måtte udskyde på grund at coronakrisen. Hver lørdag er vi i festligt selskab med unge mennesker, som siger ja til hinanden. Og hver søndag holder vi gudstjeneste. Vi må være 40 personer i kirkerummet, og vi holder afstand og bruger håndsprit. Til kirkelige handlinger kan vi være 60, såfremt der ikke synges salmer.

Menighedsrådsvalg 2020

Mød op og få indflydelse på din sognekirke, når der til efteråret skal vælges et nyt menighedsråd – ni folkevalgte medlemmer, som skal passe på Kastelskirken de kommende fire år.
Menighedsrådet har ansvar for kirkeliv, musik og kultur, bygninger og personale samt økonomi.

Tirsdag 9. juni blev der afholdt orienteringsmøde

Tirsdag 15. september kl. 19.30 afholdes valgforsamling, hvor det nye råd vælges.
Alle er velkomne

Babysalmesang Musikalsk legestue

Babysalmesang i Kastelskirken finder sted torsdage kl 10.30 for de 3-6 mdr gamle og kl. 11.30-12.15 for de 6-9 mdr gamle. Første gang 13. august.

Musikalsk legestue finder sted tirsdag kl. 15.45-16.25 og kl. 16.30-17.10. Musikalsk legestue er for de 1-4 årige og deres forældre eller bedsteforældre.

Forløbene koster 300 kr og ledes af Katja Grunth Larsen. Tilmelding og yderligere info: katjakastelskirken@gmail.com