Velkommen til kirken i Kastellet

Vi følger de skærpede retningslinjer for Folkekirken. Det betyder, at vi må afholde kirkelig handlinger og korte gudstjenester på ca. 30 minutter, desværre uden salmesang, men med musik, evangelielæsning og prædiken. Vi må være 44 personer i kirken, og du er velkommen. Gudstjenesterne livestreames desuden til kirkens Facebook. Alle kirkelige aktiviteter aflyses.

Åben kirke

Kastelskirken er åben hver dag kl. 8 til kl. 18.

Kastelskirken er åben hver dag. Har du brug for at sidde i kirken alene og lade freden sænke sig over dig, er du velkommen til det. Har du brug for at tale med nogen, så er sognepræst Else Hviid i kirken hver onsdag eftermiddag fra kl. 13 til kl. 16. Og efter aftale naturligvis.

Gitte Buch-Hansen ny hjælpepræst

Søndag 17. januar kl. 10 Gudstjeneste ved lektor Gitte Buch-Hansen

Der har i mange år været tradition for en tilknytning mellem Det teologiske Fakultet i København og Kastelskirken, idet en ansat fra fakultetet også har været ansat som såkaldt ulønnet hjælpepræst ved kirken. Fra 15. januar er det Gitte Buch-Hansen, ph.d og lektor i Bibelske Studier. Gitte Buch-Hansens indsættes ved provst Ejgil Bank Olesen ved en senere lejlighed. Læs mere om Gitte Buch-Hansen her.