Velkommen til kirken i Kastellet

Så er der igen åbent for adgang til den gule kirke efter to månededers nedlukning. Vi må igen komme i kirken, sidde i det lyse kirkerum, tale sammen og holde gudstjeneste. Indtil videre må vi højest være 40 personer i kirkerummet, og vi holder afstand og bruger håndsprit. Til kirkelige handlinger kan vi være 60, såfremt der ikke synges salmer.

Menighedsrådsvalg 2020

Mød op og få indflydelse på din sognekirke, når der til efteråret skal vælges et nyt menighedsråd – ni folkevalgte medlemmer, som skal passe på Kastelskirken de kommende fire år.
Menighedsrådet har ansvar for kirkeliv, musik og kultur, bygninger og personale samt økonomi.

Vigtige datoer:
Tirsdag 9. juni kl. 17.30: Menighedsrådet holder orienteringsmøde om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og om regler for valget.
Tirsdag 15. september kl. 19.30: Valgforsamling, hvor det nye råd vælges.

Konfirmation 2021

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels sogn har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid på mail: elh@km.dk, gerne inden 1. juli.

Forberedelsen foregår torsdag eftermiddage kl. 15.30 – 17.00 i kirkens konfirmandlokale. Der vil også være forberedelse enkelte søndage.
Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag. I 2021 er det den 28. marts.