Thomas H. Beck


Sognepræst og hærprovst Thomas H. Beck

Jeg er født i 1963, gift og har fire børn. I 1994 blev jeg sognepræst på Vestfyn og i 1996 blev jeg feltpræst. Siden september 2011 har jeg været hærprovst og sognepræst ved Kastelskirken.
Mit udgangspunkt for at være sogne- og feltpræst er, at livet er kamp. Mennesket er af ånd og skal leve i frihed under ansvar overfor Gud og Næsten. Derfor skal vi i livets kampe hverken blive religiøse sværmere eller sammenblande politik og religion. Vi må stole på, at Gud er med os i vores livs kampe. Kampe, der netop er vores og ikke Guds og hvor det derfor er betryggende at få forkyndt, at de udkæmpes med Guds velsignelse. Den forkyndelse finder sted i gudstjenesten, ved de kirkelige handlinger og i den fortrolige samtale.
Thomas H. Beck