Navneændring

Navneændringer kan kun behandles af kordegnekontoret i det sogn, man bor i. 
Bor man i Kastels Sogn, skal skemaet altså indsendes til kordegnekontoret på nedenstående adresse – ikke til præsten. 

Blanket kan findes på www.personregistrering.dk 

Navneændringer på bryllupsdagen kræver et særligt skema, men er i øvrigt gratis. 
For alle andre navneændringer forudbetales 470 kr., og kordegnekontoret må ikke behandle sagen, før kopi af indbetalingskvittering er tilsendt kordegnen.

Kordegnekontoret har adressen: Sankt Annæ Plads 4, 1250 København K, og telefon 33 91 27 06. Kontoret er åbent mandag kl. 9-12, tirsdag og onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 9-13 og 16-18, fredag kl. 9-12.