Konfirmation

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels sogn har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid på mail: elh@km.dk, gerne inden 1. juli.

Forberedelsen foregår torsdag eftermiddage kl. 15.30 – 17.00 i kirkens konfirmandlokale. Forberedelse også enkelte søndage.

Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag. I 2021 er det den 28. marts kl. 10.