Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kordegnekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. 
Anmeldelsen afgives gennem www.borger.dk.
Ugifte forældre skal udfylde en elektronisk ‘Omsorgs- og Ansvarserklæring’ på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen for at få faderskabet registreret. Derved opnås samtidig automatisk fælles forældremyndighed. Vær opmærksom på at det er forskellige anmeldelser der skal udfyldes,
afhængig af om I ønsker fælles forældremyndighed eller ej, og afhængig af om anmeldelsen indgives
før fødslen, op til 14 dage efter fødslen eller efter 14 dage efter fødslen! Alle typer af anmeldelser
kan ses her.

Blanketter samt svar på de fleste spørgsmål kan findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk 

Kordegnekontoret har adressen:
Sankt Annæ Plads 4, 1250 København K, og telefon 33 91 27 06.

Kontoret er åbent mandag kl. 9-12, tirsdag og onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 9-13 og 16-18, fredag kl. 9-12.