Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kordegnekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. 
Anmeldelsen afgives gennem www.borger.dk.
Ugifte forældre skal udfylde en elektronisk ‘Omsorgs- og Ansvarserklæring’ på www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen for at få faderskabet registreret. Derved opnås samtidig automatisk fælles forældremyndighed. Vær opmærksom på at det er forskellige anmeldelser der skal udfyldes,
afhængig af om I ønsker fælles forældremyndighed eller ej, og afhængig af om anmeldelsen indgives før fødslen, op til 28 dage efter fødslen eller efter 28 dage efter fødslen! Alle typer af anmeldelser kan ses her.

Blanketter samt svar på de fleste spørgsmål kan findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk 

Kordegnekontoret har adressen:
Kastellet 15, 2100 København Ø, og telefon 2135 0040.

Kontoret er åbent mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12 (fredag viderestilles til Skt. Pauls Kirkekontor). Mandag tillige 16-18 efter aftale.