Menighedsråd

Menighedsrådet i Kastels Sogn 

Menighedsrådet har ansvar for 

Bygninger, personale og økonomi
Menighedsrådet ansætter og er arbejdsgiver for kirkens organist og sangere, kirketjener, kordegn og musikmedarbejder. Vi er stolte over vores dygtige medarbejdere, og vi gør hvad vi kan, for at passe godt på dem.

Musik og kultur
Menighedsrådet prioriterer musikken højt. Kirkens koncerter er velbesøgte, og mange går til kor, fællessang og babysalmesang. Menighedsrådet står også for café og familiedage, læsegruppe, studiekreds og foredrag.

Kirkeliv
Menighedsrådet har indflydelse på kirkens gudstjenester. Det siddende menighedsråd holder af den klassiske gudstjeneste og vægter musikken højt – også når vi har børnegudstjeneste.

To vigtige datoer, hvis du vil have indflydelse på menighedsrådsvalget 2024

Tirsdag den 14. maj kl. 19 holder menighedsrådet orienteringsmøde om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og om regler for valget.

Tirsdag den 17. september kl. 19 er der valgforsamling, hvor det nye råd vælges.


Menighedsrådet, som blev valgt d. 15/9 2020, og som tiltrådte 1. søndag i advent 2020, 
er pr. 27/11 2022 sammensat og konstitueret som følger. 

Formand Bo Heide-Ottosen, Kristianiagade
boheideottosen@me.com

Efter en lang årrække i udlandet flyttede min hustru og jeg tilbage til Danmark i 2012, og vi har siden været tilknyttet Kastelskirken. Jeg blev medlem af menighedsrådet i kirken i 2020. Jeg beskæftiger mig med bestyrelsesarbejde og advisory roller samt er aktiv i en række nyetablerede virksomheder. I samarbejde med resten af menighedsrådet er jeg engageret i at styrke Kastelskirkens kirkelige og kulturelle aktiviteter.

Næstformand Lars Bo Lindblad, Østerbrogade
lbl@tnr.dk

Jeg bor med min hustru og 2 rn på indre Østerbro. Jeg er uddannet arkitekt og MBA og arbejder til daglig som direktør i et større arkitektfirma. Kastelskirken har gennem flere år været vores kirke, og jeg vil gerne bidrage i menighedsrådet med min viden om byggeri og ledelse.
Inden arkitektuddannelsen læste jeg teologi i 3 år og er desuden jazzmusiker og ivrig sejler

Kasserer Maria Mejnertsen 
Jeg bor på Strandboulevarden sammen med min kæreste og datter.
Min kontakt til Kastelskirken begyndte, da mine forældre blev gift i kirken og jeg døbt. Min datter blev døbt af Else for fem år siden. 
Jeg er medlem af menighedsrådet, fordi jeg gerne vil være med til at åbne kirken og kirkerummet for andre som mig, der gerne vil tættere på deres tro og kirken. 
I øvrigt: Jeg elsker at læse skønlitteratur og tale om læseoplevelsen med andre.

Kontaktperson Elsebeth Kershøj Nikolajsen,
Kristianiagade beth_n@live.dk

Min mand og jeg flyttede i 2001 til vores nuværende lejlighed på Østerbro i Kastelskirkens sogn og siden dengang er jeg kommet i kirken – både til gudstjenester og øvrige arrangementer og mine 2 børnebørn er døbt i kirken.
Jeg vil gerne være med til at gøre opmærksom på kirken og de aktiviteter, der foregår, samt være med til at sørge for, at det fortsat er en attraktiv arbejdsplads.
 

Rovig Mastrup, Midtermolen

Jeg flyttede til sognet i 2004 og har siden været kirkegænger til højmesser og deltager i andre aktiviteter i kirken. Jeg nyder musikken og synger glad og gerne med på alle salmer og sange. I 2008 blev jeg valgt ind i menighedsrådet og har været kasserer fra 2012-2022.

 
Nikoline Halling-Overgaard, Trondhjemsgade
Birgitte Wilson Schmidt, Arendalsgade
Jeg har haft tilknytning til Kastelskirken hele mit liv, idet jeg altid har boet i sognet.
 
Jeg er i Menighedsrådet, fordi jeg ønsker at deltage aktivt i udbredelsen af det kristne budskab samt arbejde for et godt samarbejde mellem menighedsrådet, præster og ansatte. 
Lars Peder Poulsen-Hansen, Greve Strand

Jeg er døbt og konfirmeret i Kastelskirken i hhv. 1942 og 1956, og jeg har boet i sognet det meste af mit liv, men har siden 1995 boet ved Greve Strand og har derfor løst sognebånd. Siden 1996 har jeg været medlem af menighedsrådet og formand 2011-2020.
Jeg føler en særlig tilknytning til Kastellet og Kastelskirken og vi gerne være med til at værne om fæstningen, kirken og sognet. Jeg beskæftiger mig først og fremmest med Ruslands historie, kultur, litteratur og kunst.

Mia Emborg Øllgaard

Jeg bor på Vesterbro med min familie. Jeg løste sognebånd tilbage i 2018 i forbindelse med min søns dåb, da jeg har en særlig familiehistorie og tilknytning til Kastellet og Kastelskirken. Jeg har deltaget med stor glæde i babysalmesang med begge mine børn, og blev herigennem inspireret til at melde mig til menighedsrådet med et ønske om at skabe endnu flere og bredere tilbud til sognets familier og børn.

 

Stedfortræder: Susanne Elsebeth Adair, Anders Garly Andersen og Thomas Nordahl.
Kirkebogsførende sognepræst Else Hviid samt sognepræst og hærprovst Thomas H. Beck er ligeledes medlemmer af menighedsrådet.

Valgbestyrelse: Bo Heide-Ottosen, Birgitte Wilson Scmidt, Lars Poulsen-Hansen

Kontakt til menighedsrådet 
Sikker mail til menighedsrådet: Send sikker mail

Klager
Har du brug for at klage over noget eller nogen, kan du her læse Københavns Stifts klagevejledning samt vejledningen  ‘Sådan skriver du en klage’.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og afholdes kl. 18 i Kastelskirkens mødelokale på 1. sal i kirkebygningen. 
Ordinære menighedsrådsmøder i 2024: 29/2, 30/4, 11/6, 28/8, 6/10, 6/11.
Dagsorden til rådets møder kan ses her en uge før mødet, og det vil også være fremlagt på kirkens kordegnekontor, Kastellet 15, 2100 København Ø.

Referater af menighedsrådets møder kan læses nedenfor:

Beslutningsreferat af 11.06.24
Beslutningsreferat af 30.04.24
Beslutningsreferat af 29.02.24
Beslutningsreferat af 09.11.23
Beslutningsreferat af 08.10.23
Beslutningsreferat af 30.08.23
Beslutningsreferat af 13.06.23
Beslutningsreferat af 27.04.23
Beslutningsreferat af 09.02.23
Beslutningsreferat af 10.11.22
Beslutningsreferat af 31.08.22
Beslutningsreferat af 09.06.22
Beslutningsreferat af 28.04.22
Beslutningsreferat af 24.02.22
Beslutningsreferat af 25.11.21
Beslutningsreferat af 02.09.21
Beslutningsreferat af 20.05.21
Beslutningsreferat af 18.03.21
Beslutningsreferat af 21.01.21
Beslutningsreferat af 19.11.20


Årsberetning
Menighedsrådets årsberetning for året 2019/2020 kan læses her.