Menighedsråd

Menighedsrådet i Kastels Sogn 
Menighedsrådet, som blev valgt d. 8/11 2016, og som tiltrådte 1. søndag i advent 2016, 
er pr. 28/11 2018 sammensat og konstitueret som følger. 
Formand: Lars P. Poulsen-Hansen
Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup
Kontaktperson: Hanne Elsborg
Øvrige medlemmer: Ove H. Nordly, Susanne E. Adair, Birgitte Wilson Schmidt, Ulla Rasmussen,
Bo Torp Pedersen og Marianne H. Hallund
Stedfortræder: Birgitte Bundgaard.
Kirkebogsførende sognepræst Else Hviid samt sognepræst og hærprovst Thomas H. Beck er ligeledes medlemmer af menighedsrådet.

Valgbestyrelse: Lars Poulsen-Hansen, Ove Nordly, Hanne Elsborg.

Kontakt til menighedsrådet 
Formand Lars P. Poulsen-Hansen, Greve Strandvej 137, 2670 Greve. 
Tlf. 60 83 13 65. Email:  lph@domik.dk 
Næstformand Rovig Mastrup, Midtermolen 18, 2. tv., 2100 København Ø
Tlf. 23 24 43 60 . Email: rovig@mail.tele.dk

Menighedsrådsmøder 
De næste ordinære menighedsrådsmøder finder sted:
Onsdag den 15. januar kl. 18.30
Tirsdag den 17. marts kl. 18.30
Tirsdag den 12. maj kl. 18.30
Dagsorden til mødet kan ses her ca. en uge før mødet, og den vil også være fremlagt på kirkens kordegnekontor, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K

Menighedsrådsmøderne er offentlige. De afholdes i Kastelskirkens mødelokale på 1. sal i kirkebygningen. 

Referater af menighedsrådets møder i indeværende år, kan læses nedenfor:

Beslutningsreferat af 15.01.20
Beslutningsreferat af 03.09.19
Beslutningsreferat af 14.05.19

Beslutningsreferat af 19.03.19
Beslutningsreferat af 22.01.19
Beslutningsreferat af 28.11.18
Beslutningsreferat af 02.10.18
Referat af 28.08.18
Referat af 22.05.18
Referat af 13.03.18
Referat af 16.01.18
Referat af 28.11.17

Ordet er frit 
Ved hvert menighedsrådsmøde er der et punkt på dagsordenen, hvor ordet er frit. Der afsættes 15 minutter, og her kan borgerne komme til orde. Punktet skulle ligge før pausen midt i mødet. Er der ingen borgere, der ønsker at stille spørgsmål eller har kommentarer til menighedsrådets arbejde, fortsætter mødet på normal vis.

Årsberetning
Menighedsrådets årsberetning for kirkeåret 2018 kan ses her.

Menighedsrådets formand, Lars P. Poulsen-Hansen har bidraget med en artikel til tidsskriftet Herrens Mark. Artiklen handler om ekstremisme i Rusland, og kan læses i Herrens Mark nr. 6 
på Garnisonskirkens hjemmeside: Herrens Mark