Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Højmessen i Kastelskirken er en klassisk luthersk gudstjeneste, hvor musikken vægtes højt.


MARTS

6. marts, 1. s. i fasten – Thomas H. Beck
13. marts, 2. s. i fasten – Else Hviid
20. marts, 3. s. i fasten – Else Hviid
27. marts, Midfaste – Else Hviid

APRIL
3. april, Mariæ bebudelsesdag – Gitte Buch-Hansen
10. april, Palmesøndag, konfirmation – Else Hviid
14. april, Skærtorsdag – Else Hviid
15. april, Langfredag – Else Hviid
17 april, Påskedag – Thomas H. Beck
18. april, Anden påskedag – Carsten Barløse
24. april, 1. søndag efter påske – Thomas H. Beck

MAJ
1. maj, 2. søndag efter påske – Else Hviid
8. maj, 3. søndag efter påske – Else Hviid
13. maj, Bededag – Thomas H. Beck
15. maj, 4. søndag efter påske – Thomas H. Beck
22. maj, 5. søndag efter påske – Thomas H. Beck
26. maj, Kr. Himmelfarts dag – Else Hviid
29. maj, 6. søndag efter påske – Else Hviid

JUNI
5. juni, Pinsedag – Else Hviid
6. juni, Anden pinsedag – Else Hviid
12. juni, Trinitatis – Else Hviid
19. juni, 1.s.e. trinitatis – Else Hviid
26. juni, 2.s.e. trinitatis – Thomas H. Beck

Indsamling
Hver søndag samles der ind til et formål, menighedsrådet finder værdig at støtte. Formålet annonceres i forbindelse med gudstjenesten, og du er velkommen til at benytte MobilePay 19349 

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden torsdag kl. 14 på tlf. 2135 0040.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.