Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Højmessen i Kastelskirken er en klassisk luthersk gudstjeneste, hvor musikken vægtes højt.

FEBRUAR
4. februar, Seksagesima – Thomas H. Beck
11. februar, Fastelavn – Else Hviid
18. februar, 1. s. i fasten – Else Hviid
25. februar, 2. s. i fasten – Else Hviid

MARTS
3. marts, 3. s. i fasten – Thomas H. Beck
10. marts, Midfaste – Else Hviid
17. marts, Mariæ bebudelsesdag – Gitte Buch-Hansen
24. marts, Palmesøndag, konfirmation – Else Hviid
28. marts, Skærtorsdag – Thomas H. Beck
29. marts, Langfredag – Thomas H. Beck
31. marts, Påskedag – Else Hviid

APRIL
1. april, Anden påskedag – Else Hviid
7 april, 1. søndag efter påske – Else Hviid
14. april, 2. s. e. påske – Else Hviid
21. april, 3. s. e. påske – Gitte Buch-Hansen
26. april, Bededag – Thomas H. Beck
28. april, 4. s. e. påske – Thomas H. Beck

MAJ
5. maj, 5. søndag efter påske – Thomas Hansen Beck
9. maj, Kr. Himmelfartsdag – Else Hviid
12. maj, 6. søndag efter påske – Else Hviid
19. maj, Pinsedag – Else Hviid
20. maj, Anden pinsedag – Else Hviid
26. maj, Trinitatis – Else Hviid

JUNI
2. juni, 1.s.e. trinitatis – Else Hviid
9. juni, 2.s.e. trinitatis – Gitte Buch-Hansen
16. juni, 3.s.e. trinitatis – Else Hviid
23. juni, 4.s.e. trinitatis – Thomas H. Beck
30. juni, 5.s.e. trinitatis – Else Hviid

Indsamling
Hver søndag samles der ind til et formål, menighedsrådet finder værdig at støtte. Formålet annonceres i forbindelse med gudstjenesten, og du er velkommen til at benytte MobilePay 19349.
Du har i øvrigt altid mulighed for at støtte Kastelskirkens Menighedspleje med en stor eller lille donation på samme MobilePay. Mærk da indbetalingen “Menighedspleje”. Menighedsplejen hjælper trængte mennesker i Kastelskirkens distrikt f.eks. op til jul, og vi kan altid bruge flere donationer. På forhånd stor tak.

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden torsdag kl. 14 på tlf. 2135 0040.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.