Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Højmessen i Kastelskirken er en klassisk luthersk gudstjeneste, hvor musikken vægtes højt.

Januar
1. januar, Nytårsdag – Else Hviid
5. januar, Helligtrekongers søndag – Thomas H. Beck
12. januar, 1.s.e.h.3 k. – Else Hviid
19. januar, 2.s.e.h.3 k. – Else Hviid
26. januar, 3.s.e.h.3 k. – Else Hviid

Februar
2. februar, sidste s.e.h.3 k. – Else Hviid
9. februar, Septuagesima – Else Hviid
16. februar, Seksagesima – Else Hviid
23. februar, Fastelavn – Thomas H. Beck

Marts
1. marts, 1.s.i fasten – Else Hviid
8. marts, 2.s.i fasten – Thomas H. Beck
15. marts, 3.s.i fasten – Else Hviid
22. marts, Midfaste – Else Hviid
29. marts, Mariæ bebudelsen dag – Else Hviid

APRIL
5. april, Palmesøndag, konfirmation –  Else Hviid
9. april, Skærtorsdag – Thomas H. Beck
10. april, Langfredag – Kirsten Busch Nielsen
12. april, Påskedag – Else Hviid
13. april, 2. påskedag – Else Hviid
19 april, 1. søndag efter påske – Thomas H. Beck
26. april, 2. søndag efter påske – Else Hviid

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.