Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Højmessen i Kastelskirken er en klassisk luthersk gudstjeneste, hvor musikken vægtes højt.


SEPTEMBER

6. september, 13.s.e.trinitatis – Else Hviid
13. september, 14.s.e.trinitatis – Thomas H. Beck
20. september, 15.s.e.trinitatis – Else Hviid
27. september, 16.s.e.trinitatis – Else Hviid

OKTOBER
4. oktober, 17.s.e.trinitatis – Thomas H. Beck
11. oktober, 18.s.e.trinitatis – Else Hviid
18. oktober, 19.s.e.trinitatis – Else Hviid
25. oktober, 20.s.e.trinitatis – Else Hviid

NOVEMBER
1. november, Alle helgens dag kl. 16 – Else Hviid
8. november, 22.s.e.trinitatis – Thomas H. Beck
15. november, 23.s.e.trinitatis – Else Hviid
22. november, 23.s.e.trinitatis – Else Hviid
29. november, 1.s. i advent – Else Hviid

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.