Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Højmessen i Kastelskirken er en klassisk luthersk gudstjeneste, hvor musikken vægtes højt.

AUGUST
7. august, 8.s.e. trinitatis – Thomas H. Beck
14. august, 9.s.e. trinitatis – Thomas H. Beck
21. august, 10.s.e. trinitatis – Else Hviid
28. august, 11.s.e. trinitatis – Gitte Buch-Hansen

SEPTEMBER
4. september, 12.s.e.trinitatis – Thomas H. Beck
11. september, 13.s.e.trinitatis – Else Hviid
18. september, 14.s.e.trinitatis – Else Hviid
25. september, 15.s.e.trinitatis – Else Hviid

OKTOBER
2. oktober, 16.s.e.trinitatis – Else Hviid, Høstgudstjeneste
2. oktober, Familiedag med børnegudstjeneste kl. 11.30 – Else Hviid
9. oktober, 17.s.e.trinitatis – Thomas H. Beck
16. oktober, 28.s.e.trinitatis – Else Hviid
23. oktober, 19.s.e.trinitatis – Gitte Buch-Hansen
30. oktober, 20.s.e.trinitatis – Else Hviid

Indsamling
Hver søndag samles der ind til et formål, menighedsrådet finder værdig at støtte. Formålet annonceres i forbindelse med gudstjenesten, og du er velkommen til at benytte MobilePay 19349 

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden torsdag kl. 14 på tlf. 2135 0040.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.