Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Højmessen i Kastelskirken er en klassisk luthersk gudstjeneste, hvor musikken vægtes højt.


AUGUST
9. august, 9 .s.e. trinitatis – Thomas H. Beck
13. august, 10. s.e. trinitatis – Synne Garff
20. august kl. 19, 11. s.e. trinitatis – Else Hviid Evensong-gudstjeneste (musikgudstjeneste)
27. august, 12. s.e. trinitatis – Else Hviid

SEPTEMBER
3. september, 13.s.e. trinitatis – Else Hviid
10. september, 14.s.e. trinitatis – Thomas H. Beck
17. september, 15.s.e. trinitatis kl. 19 – Else Hviid
24. september, 16.s.e. trinitatis – Else Hviid

OKTOBER
1. oktober, 17.s.e. trinitatis – Gitte Buch-Hansen
8. oktober, 18.s.e. trinitatis – Else Hviid
8. oktober, Børnegudstjeneste kl. 13 – Else Hviid
15. oktober, 19.s.e. trinitatis – Else Hviid
22. oktober, 20.s.e. trinitatis – Else Hviid
29. oktober, 21.s.e. trinitatis – Thomas H. Beck

Indsamling
Hver søndag samles der ind til et formål, menighedsrådet finder værdig at støtte. Formålet annonceres i forbindelse med gudstjenesten, og du er velkommen til at benytte MobilePay 19349.
Du har i øvrigt altid mulighed for at støtte Kastelskirkens Menighedspleje med en stor eller lille donation på samme MobilePay. Mærk da indbetalingen “Menighedspleje”. Menighedsplejen hjælper trængte mennesker i Kastelskirkens distrikt f.eks. op til jul, og vi kan altid bruge flere donationer. På forhånd stor tak.

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden torsdag kl. 14 på tlf. 2135 0040.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.