Dåb

Overvejer I om jeres barn skal navngives eller døbes, er I til enhver tid velkommen til vende det med en af præsterne. 

Navngivning
Hvis jeres barn skal navngives, anmelder i dette elektronisk på www.borger.dk I skal navngive jeres barn inden for seks måneder efter fødslen. Information om navneregler mv. kan ligeledes findes på www.borger.dk eller på www.familiestyrelsen.dk

Dåb ved søndagens gudstjeneste
Dåb finder som regel sted ved søndagens gudstjeneste i Kastelskirken. Vi har mange dåb, så det er klogt at få en aftale på plads i god tid. Dog skal barnet være født og have fået et CPR-nummer.

Dåbsgudstjeneste
Én gang om måneden har vi dåbsgudstjeneste. Det er en kort gudstjeneste på ca. en halv time lørdag formiddag. Vi synger tre salmer som forældrene er med til at vælge. Dåbsgudstjenesten er offentlig og alle er velkomne til den børnevenlige gudstjeneste. 


Kommende dåbsgudstjenester 

Lørdag den 18. januar kl. 11  Else Hviid
Lørdag den15. februar kl. 11  Else Hviid
Lørdag den7. marts kl. 11 Thomas H. Beck
Lørdag den25. april kl. 11 Else Hviid
Lørdag den16. maj kl. 12 Else Hviid
Lørdag den13. juni kl. 11 Else Hviid

Hvis I bor i Kastelskirkens sogn kan jeres barn blive døbt i Kastelskirken. Det samme gælder hvis en af jer er ansat ved Forsvaret og har tilknytning til Kastellet.

I skal henvende jer til kordegnekontoret på tlf. 3391 2706 eller mail kfr@km.dk .
Ca. 1 måned før dåben kontakter I præsten og aftaler tid til en samtale.