Dåb

Overvejer I om jeres barn skal navngives eller døbes, er I til enhver tid velkommen til vende det med en af præsterne. 

Navngivning
Hvis jeres barn skal navngives, anmelder i dette elektronisk på www.borger.dk I skal navngive jeres barn inden for seks måneder efter fødslen. Information om navneregler mv. kan ligeledes findes på www.borger.dk eller på www.familiestyrelsen.dk

Dåb ved søndagens gudstjeneste
Dåb finder som regel sted ved søndagens gudstjeneste i Kastelskirken. Vi har mange dåb, så det er klogt at få en aftale på plads i god tid. Dog skal barnet være født og have fået et CPR-nummer. OBS! I denne tid med restriktioner, afholdes alle søndagsdåb ved en kort dåbsgudstjeneste umiddelbart efter den alm. Højmesse. Der kan døbes op til 2 børn pr. dåbsgudstjeneste med i alt max. 40 gæster.

Dåbsgudstjeneste
Én gang om måneden har vi dåbsgudstjeneste. Det er en kortere gudstjeneste på godt en halv time lørdag formiddag. Vi synger tre – fire salmer som forældrene er med til at vælge. Dåbsgudstjenesten er offentlig og alle er velkomne til den børnevenlige gudstjeneste. Også her kan der døbes op til
2 børn pr. dåbsgudstjeneste med i alt max. 40 gæster.


Kommende dåbsgudstjenester 

Lørdag den 6. marts kl. 11 ved Else Hviid
Lørdag den 24. april kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 8. maj kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 19. juni kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 28. august kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 25. september kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 9. oktober kl. 12:30 ved Thomas Hansen Beck

Hvis I bor i Kastelskirkens sogn kan jeres barn blive døbt i Kastelskirken. Det samme gælder hvis en af jer er ansat ved Forsvaret og har tilknytning til Kastellet.

I skal henvende jer til kordegnekontoret på tlf. 3391 2706 eller mail kfr@km.dk .
Ca. 1 måned før dåben kontakter I præsten og aftaler tid til en samtale.