Dåb

Overvejer I om jeres barn skal navngives eller døbes, er I til enhver tid velkommen til vende det med en af præsterne. 

Navngivning
Hvis jeres barn skal navngives, anmelder i dette elektronisk på www.borger.dk.
I skal navngive jeres barn inden for seks måneder efter fødslen. Information om navneregler mv. kan ligeledes findes på www.borger.dk eller på www.familiestyrelsen.dk

Dåb ved søndagens gudstjeneste
Dåb finder som regel sted ved søndagens gudstjeneste i Kastelskirken. Vi har mange dåb, så det er klogt at få en aftale på plads i god tid. Dog skal barnet være født og have fået et CPR-nummer. 

Dåbsgudstjeneste
Én gang om måneden har vi dåbsgudstjeneste på en lørdag. Det er en kortere gudstjeneste på godt en halv time, og vi synger tre-fire salmer som forældrene er med til at vælge. Dåbsgudstjenesten er offentlig, og alle er velkomne til denne børnevenlige gudstjeneste. Her kan der døbes op til 3 børn pr. dåbsgudstjeneste.


Kommende dåbsgudstjenester
Lørdag den 27. november kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 29. januar 2022 kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 19. februar 2022 kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 19. marts 2022 kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 23. april 2022 kl. 10:30 ved Thomas Hansen Beck
Lørdag den 28. maj 2022 kl. 10:30 ved Else Hviid
Lørdag den 25. juni 2022 kl. 10:30 ved Else Hviid

Hvis I bor i Kastelskirkens sogn, kan jeres barn blive døbt i Kastelskirken. Det samme gælder hvis en af jer er ansat ved Forsvaret med tilknytning til Kastellet.

I skal henvende jer til kordegnekontoret på tlf. 2135 0040 eller mail kfr@km.dk .
Ca. 1 måned før dåben, kontakter I præsten og aftaler tid til en samtale.