Vielse

Hvis I bor i Kastelskirkens sogn og er medlemmer af folkekirken, kan I blive viet i Kastelskirken. Det samme gælder hvis en af jer er ansat ved Forsvaret og arbejder på Kastellet.

Som kommende brudepar henvender I jer først til kordegnekontoret på tlf. 2135 0040 eller mail kfr@km.dk og aftaler dag og tid for brylluppet. Derefter udfylder I en ægteskabserklæring digitalt via Borger.dk for at få udstedt en Prøvelsesattest. Ægteskabserklæringen må tidligst udfyldes 4 måneder før vielsen, da prøvelsesattesten ikke må være mere end 4 måneder gammel på vielsesdagen. Når man har modtaget Prøvelsesattesten fra kommunen, videresendes den via sikker mail til Kastels Sogn her, eller afleveres på kordegnekontoret i Kastellet 15, tlf. 2135 0040. Til kordegnen oplyses endvidere navn og adresse på to bryllupsvidner. 
Ønskes navneændring i forbindelse med brylluppet, skal denne sag behandles af personregisterføreren i bopælssognet. Anmeldelsen foretages via www.borger.dk

Personer, som er medlem af Folkekirken, og som allerede er borgerligt viet, har på samme forudsætninger mulighed for en ’kirkelig velsignelse’ i Kastelskirken. Ritualet for kirkelig velsignelse ligner ritualet for vielse, men da vielsen har fundet sted, er det blot at kontakte kordegnekontoret og aftale en tid.

Har I fået oplyst hvilken præst der skal vie eller velsigne jer, kontakter I vedkommende 4-5 uger før, for at træffe aftale om en samtale.
I modsat fald, kontakter I kordegnekontoret på tlf. 2135 0040 2-4 måneder før, for at få oplyst hvem der skal vie eller velsigne jer.
Kontaktdata på kirkens præster kan findes her.

Oplysninger om Kastelskirkens regler for pyntning, fotografering og videooptagelser ved vielser i kirken kan ses her: ‘Vielse i Kastelskirken’

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk 
Kordegnekontoret har adressen: Kastellet 15, 2100 København Ø, og telefon 2135 0040.
Kontoret er åbent mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kun telefonisk kl. 10-12 (fredag viderestilles til Skt. Pauls Kirkekontor). Mandag tillige 16-18 efter aftale.