Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i folkekirken sker som udgangspunkt ved dåb. Er man allerede døbt, enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund, kan man blive indmeldt/genindmeldt ved at udskrive og udfylde blanketten: Optagelse/genoptagelse i Folkekirken.

Blanketten sendes til kordegnekontoret. Se adresse nedenfor.

Har man brug for en samtale med en af kirkens præster i forbindelse med indmeldelse i folkekirken, kan man kontakte sognepræst Else Hviid eller sognepræst Thomas H. Beck – Se menupunkt Kontakt.

Udmeldelse sker ved brev til kordegnekontoret i bopælssognet. Brevet skal indeholde CPR nr. og skal være underskrevet.

Kordegnekontoret har adressen:

Kastellet 15
2100 København Ø.

Kontoret er åbent mandag kl. 9-12 og efter aftale 16-18, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-13, fredag kl. 9-12 (fredage henv. til Garnisons kirkekontor tlf. 3391 2706).