Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i folkekirken sker som udgangspunkt ved dåb. Er man allerede døbt, enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund, kan man blive indmeldt/genindmeldt ved at udskrive og udfylde blanketten: Optagelse/genoptagelse i Folkekirken.

Blanketten sendes til kordegnekontoret. Se adresse nedenfor.

Har man brug for en samtale med en af kirkens præster i forbindelse med indmeldelse i folkekirken, kan man kontakte sognepræst Else Hviid eller sognepræst Thomas H. Beck – Se menupunkt Kontakt.

Udmeldelse sker ved brev til kordegnekontoret i bopælssognet. Brevet skal indeholde CPR nr. og skal være underskrevet.

Kordegnekontoret har adressen:

Sankt Annæ Plads 4
1250 København K

Tlf. 33 91 27 06.

Kontoret er åbent mandag kl. 9-12, tirsdag og onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 9-13 og 16-18, fredag kl. 9-12.