Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i folkekirken sker som udgangspunkt ved dåb. Er man allerede døbt, enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund, kan man blive indmeldt/genindmeldt ved at udskrive og udfylde blanketten: Optagelse/genoptagelse i Folkekirken.

Blanketten sendes til kordegnekontoret. Se adresse nedenfor.

Har man brug for en samtale med en af kirkens præster i forbindelse med indmeldelse i folkekirken, kan man kontakte sognepræst Else Hviid eller sognepræst Thomas H. Beck – Se menupunkt Kontakt.

Udmeldelse sker ved brev til kordegnekontoret i bopælssognet. Brevet skal indeholde CPR nr. og skal være underskrevet.

Kordegnekontoret har adressen:
Kastelskirkens kontor
Kastellet 15
2100 København Ø.

Kontoret er åbent mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12 (fredag viderestilles til Skt. Pauls Kirkekontor)
Mandag tillige 16-18 efter aftale.