Musikgudstjenester

Musikken vægtes højt til hver gudstjeneste, hvor organist og sangere støtter fællessangen og bidrager med sang og musik af høj kvalitet.

I løbet af året har vi gudstjenester, hvor musikken spiller en større rolle, f.eks. Allehelgens søndag og adventsgudstjeneste med De Ni Læsninger. Desuden gudstjenester hvor musikkorps fra Forsvaret eller Kirkens eget amatørkor, Kastelskoret, medvirker.