Sjælesorgssamtale

Samtale
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, der tynger dig.

Alle har mulighed for at bede om sjælesorgssamtale med en af sognets præster. Man retter direkte henvendelse til den præst, man ønsker samtalen med.
Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager udgangspunkt i det, du gerne vil tale om.

 

Sorggruppe
Har du inden for det seneste år mistet en nærtstående, har du måske også brug for et sted at tale om sorgen og savnet. Folkekirken på Østerbro tilbyder samtaler i sorggrupper, som ledes af to af provstiets præster.

Kontaktperson Anette Bod
Træffes mandag-torsdag, kl. 10-15
Telefon: 23 20 20 72