16. s.e. trinitatis kl. 10 – Høstgudstjeneste v. Else Hviid

Dato: 27. september 2020 kl. 10:00