2. s. i advent v. Thomas H. Beck

Dato: 4. december 2022 kl. 10:00

Efter højmessen er der reception i anledning af afsløringen af portrætmaleriet “Fire hærprovster”.