Alle helgens gudstjeneste v/ Else Hviid

Dato: 5. november 2023 kl. 16:00 - 17:00

Alle helgens dag er den dag i året, hvor vi i kirken mindes de døde, og hvor vi særligt mindes dem, vi har mistet det forgangne år.

I Kastels sogn gør vi lidt ekstra ud af denne gudstjeneste. Der vil være mere musik end ved en normal højmesse, så der bliver plads til ro og eftertanke.

Efter prædikenen vil navnene blive læst op på dem, der i det forløbne år er døde i sognet eller er blevet begravet eller bisat herfra.