Højmesse v. Gitte Buch-Hansen

Dato: 5. september 2021 kl. 10:00 - 11:00

14. søndag efter trinitatis, Gitte Buch-Hansen

Luk.17, 11-19 Helbredelsen af de ti spedalske