Lørdagsforedrag

Dato: 9. december 2023 kl. 10:00

Kastelskirken, Kastellet

Hærprovst Thomas H. Beck: ”Kastelskirkens altertavle”.

Altertavlen i Kastelskirken blev til i forbindelse med kirkens opførelse i 1704, men de tre malerier i altertavlen er sammenbragte. I den gyldne ramme er der forneden et billede af den sidste nadver, mens der foroven er et korsfæstelsesmotiv. Det midterste motiv fra sidste halvdel af 1600-tallet er ”Hyrdernes tilbedelse”. Dette billede af julenat i Betlehem var også altertavle i Kastellets første kirke, der lå, hvor hærprovsteboligen ligger i dag. Det er dog ikke så meget alterbilledets historie, der skal siges noget om, men krybbebilledet vil denne adventslørdag i anledningen af den kommende julefest i særlig grad være genstand for et lille foredrag om dets motiv og symbolik, der rummer mere end blot Jesusbarnets fødsel og hyrdernes tilbedelse.