Lørdagsforedrag

Dato: 2. marts 2024 kl. 10:00

 Sognepræst Marianne Wagner: ”Ro og Orden maa præge Landet – om ansvar og tro under besættelsen”

Da tyskerne besatte Danmark den 9. april, udsendte kongen og statsministeren i fællesskab en erklæring til det danske folk, der beskrev situationen, og hvordan man skulle forholde sig til den. Ro og orden var målet for regering og folketing, men det kom snart til at stå i modsætning til almindelig lov og ret, idet regeringen meget hurtigt kom til at gå besættelsesmagtens ærinde. Modstanden var til at begynde med tøvende, men den rejste sig, og dette foredrag vil med udgangspunkt i romanen ”Når den stærke vogter sin gård” forsøge at udfolde optakten til besættelsen og selve problematikken med samlingsregeringen, samt hvem der gik til modstand og hvilke tanker, de gjorde sig. For det var oprørerne, der tog ansvaret for Danmark på sig, og troen på Gud var for manges vedkommende uundværlig i kampen.