Lørdagsforedrag med Emil Hilton Saggau

Dato: 4. marts 2023 kl. 10:00

Forsker på Lund Universitet, ekstern lektor, cand. theol., Ph.d. Emil Hilton Saggau: ”Kirke, nationalisme og statsdannelse”
Krigen i Rusland har vist, hvor tæt den russiske nationalisme, statsapparat og kirke er forbundet i dag. Dette er ikke et enkeltstående tilfælde, da det samme gør sig gældende i de fleste østeuropæiske lande, hvor de ortodokse kirker udgør den nationale ryggrad efter kommunismens fald. I dette foredrag vil vi se nærmere på, hvorfor kirkerne, nationerne og staterne er så sammenviklede i Østeuropa – og ikke mindst, hvilke teologiske rødder, der er for denne sammenvikling. Vi vil dermed bevæge os igennem de ortodokse kirkes historie, statsdannelserne i Østeuropa og ende ved de komplekse forhold, der udgør baggrunden for krigene på Balkan i 1990erne og nu i Ukraine. Foredraget foregår i Gl. Varmecentral, Nordre Magasin, Kastellet.