Lørdagsforedrag med Emil Saggau

Dato: 30. september 2023 kl. 10:00

Gl. Varmecentral, Nordre Magasin, Kastellet.

Forsker på Lund Universitet, ekstern lektor, cand. theol., Ph.d. Emil Hilton Saggau: ”Kirke, nationalisme og statsdannelse”.

Krigen i Rusland har vist, hvor tæt den russiske nationalis­me, statsapparat og kirke er forbundet i dag. Dette er ikke et enkeltstående tilfælde, da det samme gør sig gældende i de fleste østeuropæiske lande, hvor de ortodokse kirker udgør den nationale ryggrad efter kommunismens fald.

I dette foredrag vil vi se nærmere på, hvorfor kirkerne, natio­nerne og staterne er så sammenviklede i Østeuropa – og ikke mindst, hvilke teologiske rødder, der er for denne sammen­vikling. Vi vil dermed bevæge os igennem de ortodokse kirkes historie, statsdannelserne i Østeuropa og ende ved de kom­plekse forhold, der udgør baggrunden for krigene på Balkan i 1990erne og nu i Ukraine.