Lørdagsforedrag med generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen

Dato: 23. oktober 2021 kl. 10:00 - 12:00

Taler Gud nudansk?
Luther oversatte med det talte dagligsprog som ideal. Hvor langt tør vi gå i dag? Hvordan taler Gud i det 21. århundrede? Om Noas skib, kisten med den hellige aftale – og mange andre eksempler fra det aktuelle oversætterarbejde. Bibelen 2020 er en moderne folkebibel, særligt oversat til mennesker uden kendskab til bibelsprog og kristendom. Hvad vinder man – og hvad går tabt, når man oversætter med det for øje?