Menighedsmøde

Dato: 26. marts 2023 kl. 11:30

Ved kirkekaffen efter højmessen, vil menighedsrådsformand Bo Heide-Ottosen orientere om menighedsrådets arbejde og kirkens aktiviteter i det forgangne år, samt om eventuelle fremtidige tiltag. Velkommen til det årlige Menighedsmøde, hvor også kommentarer og forslag fra menigheden er velkomne.