Menighedsrådsmøde

Dato: 9. februar 2023 kl. 18:00

Offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet på 1. sal.