Menighedsrådsmøde kl. 17.30

Dato: 27. maj 2020 kl. 17:30 - 19:30

 

Menighedsrådsmødet afholdes i søjlesalen.

 

Dagsorden kan læses her