Søndagskoncert

Dato: 28. april 2024 kl. 16:00

Det Danske Kammerkor / dir. Lene Schuldt Jensen
Danske forårssange og musik med tilknytning til 2. verdenskrig og befrielsen.